Objevy, které nás zachraňují

Za největší výhodu dnešní doby považujete to, jak rychle se svět posunuje kupředu. A to myslíte v tom objevitelském smyslu slova, kdy se prakticky každý den objeví něco nového, co může být na první pohled třeba nevýznamné, ale při bližším prozkoumání je to v podstatě další krůček, který nás posunuje zase o kousek dál. A vy jste nesmírně ráda, že žijete v době, kdy prakticky většina nemocí, které můžete dostat, má dnes řešení anebo je přinejmenším lékaři dokáží pojmenovat, a kdy většina problémů, které vás mohou v běžném životě potkat už má také své řešení, neboť již s největší pravděpodobností potkaly někoho jiného, takže se na nich začalo pracovat.

Tak snadné to nikdy nebývalo

No jen si to vezměte, jak náročné to muselo být v době, kdy například neexistovala antibiotika. Vždyť třeba takový penicilín patřil mezi nejvýznamnější vynálezi 20 století. A byl to skutečný průlom, který otevřel cestu dalším objevům, ovšem před jeho objevením to zkrátka musela být hotová katastrofa, kdy běžné bakterie kosily lidi jednoho za druhým po tisících.

Sorry, comments are closed for this post.